Aktualizovat si pojistku u bytu či RD je v zájmu majitelů realit

V poměru k průměrným tuzemským příjmům dosahují ceny realit v Česku závratných výšin. Což má dopady i do pojištění bytů a rodinných dům. A to i těch, které jsou pořízeny na hypotéku. Většina pojistných smluv, zvlášť pak těch letitých, totiž z hlediska pojistného krytí vůbec nemusí odpovídat realitě.

Vydáno: 17. 1. 2020
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

První, co by měl pojistník vědět je, že pojišťovny, ale ani pojišťovací zprostředkovatelé nemají povinnost upozorňovat pojištěnce na to, že jeho pojistná smlouva je z hlediska v ní nastavených pojistných limitů podpojištěna. To znamená málo účinná. Tuto povinnost má naopak pojištěnec. Což platí i obráceně, totiž ve chvíli, kdy hodnota nemovitosti z nějakého důvodu klesne. Třeba v důsledku živelních událostí.

Rozdíl v cenách
V momentě, kdy se klient pojišťovny rozhodne aktualizovat svou pojistnou smlouvu, musí se připravit na to, že vyjednávání s pojišťovnou nebude dvakrát příjemnou kratochvílí. Ukažme si to na modelovém příkladu. Klient pojišťovny chce aktualizovat pojistnou smlouvu na byt, jehož hodnota je 4 200 000 korun, pojišťovna mu ale cenu nemovitosti odhadne na 3 450 000 korun.

Důvod je, že hodnotu nemovitosti neurčuje její aktuální cena na realitním trhu, ale stavební hodnota nemovitosti, respektive pojistná kalkulačka dané pojišťovny. Což je de facto stroj, který počítá cenu nemovitosti na základě do něj vložených kritérií. Jako je počet podlaží, zastavěné a obytné plochy, podsklepení, technického stavu, použitého stavebního materiálu apod.

Určující je přání klienta
Fakt, že klient zjistí, že se rozchází jeho představa o hodnotě nemovitosti s představou pojišťovny, ale v zásadě nemusí být problém. Pokud panuje totiž rozpor mezi doporučenou pojistnou částkou a přáním klienta, vždy je relevantní, co nakonec stanoví klient. On je osobou odpovědnou za stanovení hodnoty pojištěného majetku.

To znamená, že pojišťovnou doporučená hodnota nemovitosti vždy jen doporučující. Za stanovení pojistné částky je odpovědný klient a pokud klient uvádí, že ke stavbě byly použity stavební prvky vyšší kvality, může si pojistnou částku navýšit.

V opačném případě, kdy nemovitost naopak vykazuje nově vzniklé technické nedostatky, musí pojišťovně dodat fotodokumentaci. Pak teprve pojišťovna posoudí, jestli a na kolik nemovitost pojistí.

Jak aktualizovat pojistku
Při změnách v pojistné smlouvě si musí pojištěnci dávat pozor na to, jestli jde o pouhou úpravu dosavadní smlouvy, anebo je-li uzavírána smlouva nová. V případě nové smlouvy je totiž nutné řešit i vinkulaci pojistného plnění ve prospěch banky Je-li toto podchyceno, není aktualizace pojistky na nemovitost, problém.

Pojistné podmínky se dohodnou po telefonu, návrh smlouvy je zaslán elektronicky a platnosti nabývá smlouva dnem úhrady pojistného, tedy lépe řečeno okamžikem připsání částky na účet pojišťovny.

Dnešní smlouvy nebo změny v pojistných smlouvách není zapotřebí ani osobně podepisovat nebo smlouvu s podpisem zpátky skenovat.

Možná je i indexace pojistky
Těm, kteří nemají z nějakého důvodu chuť, čas nebo zájem pojistku průběžně aktualizovat, odborníci doporučují řešení v podobě takzvané indexace pojištění, která dokáže udržet pojistnou ochranu nemovitosti v odpovídající výši.

Indexace pojištění je matematický výpočet, který v současné době automaticky navýší pojistné plnění s ohledem na vývoj cen v předešlém roce. V indexaci se přitom nejvíce projeví vývoj cen za potraviny, bydlení, energie a vody.

Zdroj: e15.cz